Általános szerződési feltételek Érvényes: 2022.04.25-től I. Bevezetés Az online felület tulajdonosa és üzemeltetője az Endo-Kapszula Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 07-09-015708, adószám: 14594371-2-07, székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 316, e-mail: recepcio@endokapszula.hu, telefon: +36-22-999-640), (a továbbiakban „Szolgáltató”). Az itt közölt feltételek az Endo-Kapszula Kft. online felületein a Medicorp Hungary Zrt. által üzemeltetett Medicall időpontfoglaló rendszer online felületét használó valamennyi személyre (a továbbiakban: „Felhasználó”) – a személyes megrendelés és fizetés esetén rögzített kitételeket is beleértve (a továbbiakban: „Megrendelő”) – érvényesek. A felületen a megfelelő nyilatkozat jelölésével a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”). A Felhasználó/Megrendelő az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy cselekvőképes nagykorú személy, akinek szerződéskötési képessége sem kizárva, sem korlátozva nincs. Jelen ÁSZF az Endo-Kapszula Kft. teljes járóbeteg-ellátási tevékenységére vonatkozik. II. Adatkezelés Felhasználó/Megrendelő köteles valós és pontos adatokat szolgáltatni a Szolgáltató részére. A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával egyidejűleg a Felhasználó hozzájárul a megadott személyes adatai kezeléséhez, tárolásához, amit a Szolgáltató kizárólag a Felhasználóval/Megrendelővel való kapcsolattartás céljából kezel és őriz. A Szolgáltatónál történő első megjelenéskor Szolgáltató a Felhasználó/Megrendelő adatait ellenőrzi és az ellenőrzést követően rögzíti a megadott adatokat saját elektronikus nyilvántartási rendszerében. Az első megjelenés előtt Szolgáltató telefonos adategyeztetést végezhet. A Felhasználó/Megrendelő az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg az adatkezelési tájékoztatót is elfogadja. Az adatkezelési tájékoztató a következő linken tekinthető meg: https://foglalas.kapszula-endoszkopia.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ III. A vizsgálati időpontfoglalás menete A jelen ÁSZF I. pontjában meghatározott típusú vizsgálatra jelentkező Felhasználó/Megrendelő időpont foglalása online módon, a Medicall rendszeren keresztül, telefonon, vagy személyes időpont egyeztetéssel valósulhat meg. A Call Center kapcsolási számai: ● 06 22 999 640 ● 06 22 999 641 ● 06 22 999 642 ● 06 22 999 643 ● 06 22 999 644 ● 06 22 999 645 ● 06 22 999 646 ● 06 22 999 647 ● 06 22 999 648 ● 06 22 999 649 ● 06 22 999 650 ● 06 22 999 651 ● 06 22 999 652 ● 06 22 999 653 ● 06 22 999 654 ● 06 22 999 655 ● 06 22 999 656 ● 06 22 999 657 ● 06 22 999 658 ● 06 22 999 659 ● 06 22 999 660 ● 06 22 999 661 ● 06 22 999 662 ● 06 22 999 663 ● 06 22 999 664 ● 06 22 788 365 ● 06 22 788 367 ● 06 70 414 9747 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az időpont foglalás véglegesnek tekintését és ügyfelek számára az időpontok kizárólagos kiosztását egyéb feltételek teljesítéséhez kösse. Kimondottan feltétel lehet a kötelező ügyféladatok hiánytalan kitöltése; továbbá meghatározott foglalási díj megfizetése vagy az ügyfél hozzájárulása a bankkártyáján időpontfoglalási céllal való ideiglenes zároláshoz. Amennyiben a tranzakció folytatásához minden adat megfelelő, a fizetendő összeget számlavezető (kártyakibocsátó) bank zárolja az Ügyfél kártyáján. Az összeg számlán történő feloldása, illetve meg nem jelenés, határidőn túli lemondás esetén végleges terhelése, számlavezető banktól függően, 3-5 munkanapon belül valósul meg. III. a) Kötelező ügyféladatok: • Teljes név • TAJ szám • Pontos számlázi cím • Pontos lakcím • Email cím III. b1) A Foglalási díj megfizetése Szolgáltató ezen elérhetőségekre beérkezett hívásokat tekinti az időpont foglalás szempontjából jogilag relevánsnak. Személyesen időpontot foglalni a Szolgáltató 8000 Székesfehérvár, Budai út 316. szám alatti hivatalos helyiségének recepcióján lehet munkatársainknál. A telefonos, illetőleg személyes időpont foglalást a Felhasználó/Megrendelő és a Szolgáltató közösen egyezteti és “tervezett időpontként” tartja nyilván mindaddig, amíg foglalási díj megfizetését a Felhasználó/Megrendelő nem teljesíti. A foglalási díj megfizetésével, illetőleg annak visszaigazolásával a Szolgáltató a tervezett időpontot véglegesíti és a vizsgálat időpontját joghatályos foglalásnak minősíti. A foglalás megtörténtéről a Szolgálató a Megrendelőt/Felhasználót visszaigazoló emailen értesíti. A foglalási díj megfizetése az alábbi módokon történhet: ● a helyszínen készpénzben személyesen; ● elektronikus banki átutalással; ● a Medicall felületen keresztül online kártyás fizetéssel ● http://foglalas.kapszula-endoszkopia.hu weboldalon belül Simple Pay alkalmazással A készpénzes fizetés kivételével minden más fizetési mód esetén kérjük, a „közlemény rovat”-ban feltüntetni a Megrendelő/Felhasználó nevét és a vizsgálatát időpontját. A Szolgáltató tájékoztatja arról a megrendelőt/felhasználót, hogy amennyiben a tervezett időpont egyeztetését követően a Felhasználó a foglalási díj megfizetést elmulasztja, úgy a Szolgáltató a Felhasználó megjelenése esetén sem köteles részére szolgáltatást nyújtani. A telefonon vagy személyesen egyeztetett előzetes időpont foglalás, nevezetesen: Átutalás esetén Felhasználó/Megrendelő a tervezett időpont egyeztetésétől számított 12 órán belül belül köteles teljesíteni a fizetési kötelezettségét annak érdekében, hogy a tervezett foglalási időpontját véglegesítse, így joghatályos foglalásnak minősítse a Szolgáltató. A tervezett időpont egyeztetésétől számított 24 órán túli fizetés elmulasztása esetén a Szolgáltató nem köteles fenntartani a továbbiakban az előzetesen egyeztetett időpontot. Ezt a Felhasználó/Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi. Online bankkártyás fizetés esetén Felhasználó/Megrendelő a tervezett időpont egyeztetésétől számított 12 órán belül köteles teljesíteni a fizetési kötelezettségét annak érdekében, hogy a tervezett foglalási időpontját véglegesítse, így joghatályos foglalásnak minősítse a Szolgáltató. A tervezett időpont egyeztetésétől számított 12 órán túli fizetés elmulasztása esetén a Szolgáltató nem köteles fenntartani a továbbiakban az előzetesen egyeztetett időpontot. Ezt a Felhasználó/Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi. III. b2) Ideiglenes bankkártya zárolás Foglalási díj helyett , időpontfoglalási céllal, Szolgáltató vizsgálatonként bankkártya zárolást is elfogadhat. Ez a zárolás a medicall SimplePay felületén keresztül történik (bővebben: https://medicall.cc/static/medicall-aszf-felhasznaloknak.pdf ). Ezen zárolás nem tranzakciónak minősülő pénzügyi folyamat. Megjelenés vagy határidőn belüli lemondás esetén az ügyfél számláján a zárolás feloldódik, ilyen esetben pénzmozgás nem történik, számla kiállítására nem kerülhet sor. A zárolás ilyen esetben 3-5 munkanapon belül automatikusan feloldódik az ügyfél számláján, tranzakció és külön értesítés nélkül. Az ügyfélnél a számlaegyenleg változása indikálhatja a feloldást, vagy netbankjában és banki applikációkban az adott bankkártya zárolási tételei közt tudja követni a folyamat státuszát. Ügyfél határidőn kívüli lemondása vagy meg nem jelenése esetén a zárolás Szolgáltatót illeti, aki számla kiállítása ellenében rendes banki tranzakciót hoz létre. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Medicorp Zrt. fizetési felületén vagy az OTP Bank SimplePay rendszeren belüli esetleges késedelemre és a külső folyamatok részleteire az Endo-Kapszula Kft.-nek nincs hatása. IV. A Felhasználó/Megrendelő jogai és kötelezettségei A Felhasználó/Megrendelő köteles a Szolgáltató által felajánlott szolgáltatásokat a hatályos jogszabályoknak és a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeknek megfelelően használni. A Szolgáltató nem vonható felelősségre a Felhasználó/Megrendelő eljárásáért. A felületen kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült minden fizetési kötelezettség a Felhasználót/Megrendelőt terheli. A Felhasználó/Megrendelő köteles a felületet jóhiszeműen használni, annak rendeltetésszerű használatát nem korlátozhatja, zavarhatja vagy sajátíthatja ki. Amennyiben a Felhasználó/Megrendelő a foglalási díjat megfizette, viszont a vizsgálat a Szolgáltató hibájából nem valósul meg, akkor a Felhasználó/Megrendelő a foglalási díj visszaigénylésére jogosult. V. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei A Szolgáltató köteles a webes felület Felhasználói, illetőleg a Megrendelők által megadott információkat bizalmasan kezelni, azokat harmadik fél részére nem adhatja át, kivéve azokat az eseteket, amikor az adatok közzététele a szolgáltatás szokásos használatához szükséges, vagy azok átadását jogszabály vagy hatóság írja elő. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó/Megrendelő részére az általa megadott e-mail címre üzenetet küldeni, amennyiben ez a Felhasználó/Megrendelő tájékoztatása céljából fontos, illetve a webes felületet érintő változásokkal kapcsolatos. A webes felület és az azon közölt információk szerzői jogának tulajdonosa a Szolgáltató. Az információk terjesztésére és közlésére kizárólag a Szolgáltató jogosult. VI. Elérhető szolgáltatások A Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatás társadalombiztosítási finanszírozással (OEP) nem rendelkezik, azt Felhasználó/Megrendelő díjfizetés ellenében veheti igénybe. Szolgáltató mindenkor hatályos árlistája a http://szolgaltatasaink.endo-kapszula.hu/ címen érhető el, illetve Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálata (22/788-365, 0670/414-9747) az Ön kérésének megfelelően munkaidőben részletes tájékoztatást ad a hatályos díjakról és az elérhető szolgálatatásokról. Hiteles egészségügyi dokumentációnak csak a Szolgáltató által papír alapon kibocsátott, az ellátást végző orvos pecsétjével és aláírásával ellátott dokumentum minősül. VII. A weboldalon történő fizetési mód ismertetése A Felhasználó/Megrendelő a https://foglalas.kapszula-endoszkopia.hu weboldal megnyitása után a vizsgálatok listáját látja. Az egyes tételekre kattintva azok adatlapját tekintheti meg. Amikor a Felhasználó/Megrendelő megbizonyosodott arról, hogy a megfelelő tételt választotta ki, a „Kosárba rakom” gombra kattint, majd a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattint. Ez után adja meg a személyes adatait, mely alapján a számlája el fog készülni. Amennyiben nem a saját nevére kell a számlát kiállítani (pl. egészségpénztár), a személyes adatait a „Rendelési jegyzetek” mezőbe írja be. Jobb oldalt kiválasztja a SimplePay fizetési módot. Az Általános Szerződési Feltételek (jelen dokumentum) elolvasása és elfogadása után rákattint „Megrendelés elküldése” gombra, mely után a következő lépéseket kell végrehajtani: SimplePay bankkártyás fizetés: Ha a Felhasználó/Megrendelő a Medicall rendszeren kívül foglal, az OTP Bank Simple Pay Online fizetési rendszerébe, ahol a bankkártya adatainak megadása után a jelzett összeggel a tranzakció bonyolító bank megterheli a bankkártyáját. Jóváhagyott tranzakció esetén a Felhasználó/Megrendelő által megadott email címre sikeres fizetésről kap értesítést. Ezen fizetési mód alkalmával a Felhasználó/Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató által a foglalas.kapszula-endoszkopia.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. Amikor a befizetett összeg jóváírásáról értesítést kapunk, kollégáink a lehető legrövidebb időn belül véglegesíti az Ön foglalását, melyről a megadott e-mail címre értesítést küldünk. Az időpont lefoglalásával Felhasználó és Szolgáltató között egészségügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés jön létre. A kapszula endoszkópos és endoszkópos vizsgálati eljárások olyan speciális szakorvosi ismereteket és gyakorlati tudást igényelnek, hogy az időpont foglalásával a Felhasználó/Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a lefoglalt időpontra specialista szakorvos rendelkezésre állását biztosítja, illetve egyidőben gondoskodik az egyszer használatos navigációs kapszulának, és más orvosi eszközöknek a vizsgálat időpontjára a rendelőbe történő leszállíttatásáról valamint ehhez a diagnosztikai eljáráshoz szükséges valamennyi eszköz és anyag rendelkezésre bocsátásáról. Figyelemmel a Szolgáltató előkészületekkel kapcsolatos- és anyagbeszerzési költségeire a Felhasználó/Megrendelő tudomásul veszi, hogy az időpont foglalásával egyidejűleg „foglalási díj” fizetésre vonatkozó kötelezettsége keletkezik, melynek mértéke – vizsgálattípustól függően – a Szolgáltató árlistájában meghatározott összeg. A Felhasználó/Megrendelő a nevezett vizsgálatokra történő időpont-foglalásával egyidejűleg tudomásul veszi, hogy ezen vizsgálattípusok esetében a foglalása a Szolgáltató rendszerében csak akkor lesz joghatályos és érvényes, amennyiben a Felhasználó/Megrendelő az általa választott bármely fizetési móddal a vonatkozó foglalási díjat vagy ideiglenes bankkártya zárolást a Szolgáltató részére 12 órán belül pénzügyileg teljesítette az előzetes időpontfoglalástól számítva. A létrejött egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó megbízási szerződés és az előzetesen megfizetett foglalási díj alapján Felhasználó, mint Felhasználó/Megrendelő megrendeli a Szolgáltatótól az előjegyzett egészségügyi szolgáltatás elvégzését, a Szolgáltató pedig a Megrendelés/Foglalás visszaigazolásával az előjegyzett egészségügyi szolgáltatást nyújtja. VIII. Elállási jog gyakorlásának menete Amennyiben a Megrendelő/Felhasználó a szolgáltatás igénybevételétől való elállási jogával kíván élni, azt Szolgáltató lemondas@endo-kapszula.hu e-mail címén keresztül teheti meg, lemondva az előjegyzést. Elállási jog gyakorlására a lentebbi szabályok vonatkoznak: A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a Felhasználó/Megrendelő jogosult a szerződéstől annak megkötésétől számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállni, azonban a szolgáltatás jellege, költségigénye és az ÁSZF I. pontjában megnevezett vizsgálati típusokhoz szükséges rendelkezésre állás okán, az elállási jog korlátozással érvényesül, azt Felhasználó/Megrendelő legkésőbb a szolgáltatás elvégzésére egyeztetett időpontot megelőzően, az alábbiak szerint gyakorolhatja: Valamennyi vizsgálat esetében az elállás jogát a Megrendelő/Felhasználó a lefoglalt időpontot megelőző legkésőbb három (3) munkanapig gyakorolhatja hátrányos jogkövetkezmény nélkül, az előjegyzett időpontot megelőző 3 munkanapon belül történő lemondás esetében az itt felsorolt jogkövetkezmények alkalmazandók. Amennyiben a Felhasználó/Megrendelő az előjegyzett időpontot módosítani kívánja, azt legfeljebb egy (1) alkalommal; legkésőbb a lefoglalt esedékes vizsgálat időpontját megelőző legalább egy (1) munkanappal korábban teheti meg – rajta kívül álló, előre nem látható okra történő hivatkozással – akként, hogy közli a https://foglalas.kapszula-endoszkopia.hu/lemondas weboldalon vagy a lemondas@endo-kapszula.hu email címen. A lefoglalt vizsgálati időpont lemondására díjmentesen az időpont naptári dátuma előtt három (3) munkanapig van lehetőség. Három (3) munkanapon belüli lemondás esetén a lemondási díj az átutalt foglalási díj teljes összege. A teljes vizsgálati díj összege megilleti az egészségügyi szolgáltatót, ha a megrendelő/beteg bármely okból a visszaigazolt időpontban és helyszínen nem jelenik meg és nem elérhető megadott elérhetőségein. Amennyiben a megrendelő/beteg három (3) munkanapon belül mondja le a megrendelt szolgáltatást és a meghatározott díjat nem egyenlíti ki, szolgáltató jogosult jogi úton érvényt szerezni követelésének és a szolgáltatás további igénybevételéből a megrendelőt kizárni. A foglalási díj a szolgáltatás díjába fő szabályként beleszámít. Az ideiglenes bankkártya zárolás nem. A foglalási díjat a Szolgáltató bánatpénz címén jogosult megtartani; illetve a Szolgáltató az ideiglenes bankkártya zárolás értékére tranzakcióvá alakítás után jogosult igényt tartani – az alábbi esetekben: A foglalási díjat a Szolgáltató jogosult bánatpénz címén a Ptk. 6:213 § (2) bekezdése alapján megtartani, amennyiben a Felhasználó/Megrendelő az általa lefoglalt időpontban a vizsgálat kezdetére nem jelenik meg, távolmaradását legalább három (3) munkanappal a vizsgálat napja 00:00 órát megelőzően – alapos okkal – nem menti ki, illetve elállási jogát a vizsgálat napja 00:00 órát megelőző három (3) munkanapon belül. Alapos ok a vizsgálat napja 00:00 órát megelőző három (3) munkanapon belüli kimentés esetén is csak „vis maior” jellegű esemény lehet, pl. katasztrófahelyzet, baleset, súlyos, hirtelen bekövetkezett és igazolt betegség, háború, stb. Minden egyéb eset egyedi elbírálás alá esik a Szolgáltató által a vizsgálat napja 00:00 órát megelőző három (3) munkanapon belüli lemondás esetében. A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Felhasználó/Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elállási jogot a vizsgálatra történő szolgáltatásra vonatkozóan kizárólag a fentiek szerint gyakorolhatja, a vizsgálat napja 00:00 órát megelőző három (3) munkanapon belül közölt elállási jog, illetve a foglalt időpontra kitűzött vizsgálattól történő távolmaradás esetén az általa megfizetett foglalási díjat elveszíti, azt a Szolgáltató bánatpénz címén jogosult megtartani. IX. Személyes adatok kezelése Szolgáltató/Megrendelő a felhasználó adatait a hatályos jogszabályok, így különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, illetve az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerint kezeli. Felhasználó/Megrendelő a foglalási díj megfizetésével felhatalmazza Szolgáltatót, hogy személyes adatait kezelje, így adatkezelőként azokat tárolhatja, saját belső felhasználásra statisztikai célokra összesítve szabadon felhasználhatja. A felhasználók adatait Szolgáltató csak saját tevékenysége körében használhatja fel, azokat harmadik személy részére nem adhatja ki. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a hatályos jogszabályoknak megfelelően az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének feltétele a személyes adatok közlése. Adatainak módosítását bármikor megteheti Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül, vagy írásban, de ettől független módon Felhasználó/Megrendelő törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, regisztrációja törlése nélkül. A hírlevélről Felhasználó/Megrendelő levélben, emailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is leiratkozhat.   X. Az Általános Szerződési (Felhasználási) Feltételek módosítása A Szolgáltató az online felület „Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek” rovatában a módosításoknak megfelelő tájékoztató közzétételével jogosult a felhasználási feltételek egyoldalú módosítására. A felhasználási feltételek módosítása a https://foglalas.kapszula-endoszkopia.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ oldalon való közzététel időpontjától számított 3 munkanapon belül érvényes. A módosulás az addig rögzített szolgáltatásokat nem érinti. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben, valamint a bejelentkezéskor tájékoztatja. XI. A rendszer meghibásodása Szolgáltató nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a rendszer egy előre nem várható meghibásodása esetében annak használatából, nem megfelelő működéséből eredően keletkeztek. XII. Vegyes rendelkezések A vitás kérdéseket Felek elsősorban egyeztetés útján kíséreljük meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a felek vitájuk rendezésére alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének. A jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az Egészségügyi törvény, illetve a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet, valamint a mindenkor hatályos adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. Jelen ÁSZF-re a magyar jog irányadó az Egyesült Nemzetek „Áruk nemzetközi adásvételéről szóló szerződések”-ről alkotott egyezménye és a nemzetközi magánjog utaló szabályai alkalmazásának kizárásával. Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható, egyéb formában történő módosítása érvénytelen. A Megrendelő/Felhasználó által alkalmazott, használt feltételek nem irányadók abban az esetben sem, ha a Szolgáltató alkalmazásuk ellen kifejezetten nem tiltakozik. Ha a jogszabályok változásai szükségessé teszik jelen ÁSZF egyes előírásainak módosításait, a Felek az ÁSZF megfelelő módosításáig megállapodnak az alkalmazandó feltételekben. Ha jelen ÁSZF vagy a Szerződés bármely előírása érvénytelennek bizonyulna, ez nem befolyásolja az egyéb előírások érvényességét. A részben vagy egészben érvénytelen előírás az ahhoz legközelebb álló, és a Felek szándékát a lehető legteljesebb módon figyelembe vevő előírással pótlandó. E szabály alkalmazandó a jelen ÁSZF-ben vagy a Szerződésben esetlegesen nem szabályozott tényállásokra is. Valamennyi adatvédelemre vonatkozó rendelkezés megtekinthető a Honlapon elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban. Jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő/Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat is. A Szolgáltató kijelenti, hogy az ÁSZF nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól. A Felek a jelen szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetetten eredő valamennyi jogvita esetére kikötik a hatáskörrel rendelkező székesfehérvári bíróságok kizárólagos illetékességét. Az ÁSZF pontjainak, alpontjainak, bekezdéseinek, számozása kizárólag az ÁSZF áttekinthetőségét szolgálja, és nem érinti az ÁSZF szerkezetét és értelmezését. Bármely félre történő hivatkozás az adott fél jogutódaira, törvényes képviselőjére és az általuk érvényesen engedményezett követelések jogosultjára is értendő. Az ÁSZF-ben az időtartam meghatározása úgy értendő, hogy kiszámításakor az időtartamba a kezdőnapot nem, de a zárónapot bele kell számítani. Szerződés részét képező dokumentumban nagy kezdőbetűvel használt kifejezések értelmezésére is az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók. A jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 2022 április 25. napján lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes.